Základná škola, Tematínska ulica 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Navigácia

Streda 2. 9. 2015
Počet návštev: 1445258

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • 28. 8. 2015

  Aktualizovali sme modul Dokumentácia školy,

 • Organizácia školského roka 2015/2016

  Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom Testovania 5-2015 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T5-2015 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

 • Voľné miesto: pomocná kuchárka

  Prijmeme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku. Viac info v prílohe. Inzerat5.doc

 • Voľné miesto učiteľa geografie

  Prijmeme do pracovného pomeru učiteľa geografie. Viac info v prílohe. Inzerat4(1).doc

 • Poďakovanie pani riaditeľke PaedDr. Oľge Lobíkovej

  Vážená pani riaditeľka, počas vášho pôsobenia na našej škole počas 17 rokov vo funkcii riaditeľky základnej školy ste sa stretli so žiakmi ale aj ľuďmi, ktorí boli rôznych pováh a názorov. Niektorí boli možno namyslení, uhundraní, vždy nespokojní. Našli sa však aj ľudia, ktorí boli možno tichí, skromní, ale vždy ochotní pomôcť a poradiť keď bolo treba.

 • Midi mix volley