Základná škola, Tematínska ulica 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Navigácia

Utorok 3. 3. 2015
Počet návštev: 1302498

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • Pozvánka

  na rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 8. a 9.ročníka zamerané na profesijnú orientáciu, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2015 /utorok/ o 16:00 hod. na Základnej škole Tematínska Nové Mesto nad Váhom. Pozvaní sú zástupcovia stredných škôl nášho regióna.

  Pozvanka_RZ(1).pdf 

 • Pozvánka

 • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

 • Zápis do 1. ročníka

   

  Zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2015/2016 bude prebiehať

   3., 4., 5., februára 2015 od 14.00 do 17.00 hod. v budove školy.

 • Oznam o vydávaní výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1.polrok šk.roku 2014/2015

  Podľa § 55 ods.(10) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 30.januára 2015 žiaci škôl nedostanú polročné vysvedčenie, ale výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka.
  ...
 • Súťaž EXPERT

  Aj v tomto školskom roku naša škola patrila medzi tých 414 škôl z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do vedomostnej testovacej súťaže Expert. Tohtoročný 8.ročník súťaže prebehol 2.12.2014 a zapojilo sa doň celkovo 8872 žiakov základných a stredných škôl. Súťažiaci si volili 2 súťažné témy z 5 daných.

 • Matematická olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 21.1.2015 sa našej škole konalo obvodné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročník. Celkovo sa zúčastnilo 33 žiakov 5.ročníka a 15 žiakov 9.ročníka. Z našej školy boli úspešní títo žiaci:

  9.ročník: Kucharovicová Katarína - 1.miesto a Hložková Natália - 2.miesto.