Základná škola, Tematínska ulica 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Navigácia

Sobota 31. 1. 2015
Počet návštev: 1278666

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • Pozvánka

 • Zápis do 1. ročníka

   

  Zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2015/2016 bude prebiehať

   3., 4., 5., februára 2015 od 14.00 do 17.00 hod. v budove školy.

 • Matematická olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 21.1.2015 sa našej škole konalo obvodné kolo matematickej olympiády 5. a 9. ročník. Celkovo sa zúčastnilo 33 žiakov 5.ročníka a 15 žiakov 9.ročníka. Z našej školy boli úspešní títo žiaci:

  5.ročník: Klimová Katarína, Zenka Tomáš - 6.miesto a Psotová Tamara - 9.miesto.

 • Oznam o vydávaní výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1.polrok šk.roku 2014/2015

  Podľa § 55 ods.(10) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 30.januára 2015 žiaci škôl nedostanú polročné vysvedčenie, ale výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka.
  ...
 • Klimatické zmeny

  V utorok, 9. decembra 2014 sa na našej škole uskutočnil seminár pre učiteľov týkajúci sa klimatických zmien, ktoré sú dôležité nielen pre učiteľov, ale najmä pre žiakov.

  Seminára sa zúčastnili učitelia  z celého nášho okresu. Dozvedeli sme sa veľa informácií o dôležitom probléme ľudstva – o klimatických zmenách, ktoré sa dejú na Zemi, ale aj o vyčerpávaní zásob vody, ropy, ničení ekosystémov, globálnom otepľovaní, a pod. Prednášajúcim na seminári bol pán Juraj Zamkovský z organizácie Priatelia Zeme CEPA.

 • Pytagoriáda - školské kolo

  V dňoch 10. a 11. decembra 2014 sa konalo školské kolo Pytagoriády. V jednotlivých kategóriách boli úspešní

  3.ročník: /16 žiakov/ 1,Panák M., 2.Hunová N., 3.Pilátová D., 4.Menyhard A,. 5.Kubicová E.

 • Organizácia školského roka 2014/2015

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok). ...