Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Navigácia

Utorok 24. 5. 2016
Počet návštev: 1752903

Vitajte na stránkach našej školy!

 

 

Novinky

 • Základná škola oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré boli zapísané na našej škole, že rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy a rozhodnutie o odklade dieťaťa si môžu vyzdvihnúť od 1. 6. 2016 do 14. 6. 2016 v čase od 8.00 - 14.30 hod. na sekretariáte. Rozhodnutia si musia prevziať obaja rodičia (zákonní zástupcovia) osobne, a to na základe § 31, ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine a usmernenia OŠMaTK zo dňa 29. 3. 2016.

 • 19. 5. 2016

  Do galérie Spoznávaj vedu boli pridané fotografie.

 • 11. 5. 2016

  Do galérie Deň Európy boli pridané fotografie.

 • 9. 5. 2016

  V pondelok 9. 5. 2016 na Deň Európy sa naša škola pokúsila prekonať slovenský rekord v belgickom tanci. Možno ste si položili otázku, prečo sme sa rozhodli práve pre belgický tanec. Nuž preto, že naša krajina si 1. 5. pripomenula 12 výročie vstupu SR do Európskej únie. A sídlo Európskej únie je v Bruseli v Belgicku. Myšlienkou vytvoriť Európsku úniu bolo práve to, že táto akoby jedna veľká krajina má spájať národy, ľudí a ich kultúru. Ale čo je najdôležitejšie, ľudia by mali byť k sebe dobrí, mali by si pomáhať a vzájomne spolupracovať. Belgický tanec je známy najmä v Európe. Poznajú ho malí i veľkí. Práve tanec je jedna z možností, kde sa ľudia dokážu zabaviť, spoznať a komunikovať. Svedkovia pokusu  dohliadali na priebeh ustanovujúceho rekordu - PhDr. Kvetoslva Hejbalová, viceprimátorka mesta a vedúci OŠMaTK pán Mgr. Dušan Hevery, ktorí potvrdili a osved­čili bezproblémový priebeh - počet účastníkov bol presne 350. Škola v nasledujúcich dňoch zašle potrebné dokumenty a bude čakať na potvrdenie platnosti nového slovenského rekordu.

 • V školskom roku 2016/2017 otvárame triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov pre žiakov 5. a 6. ročníka.

  Výberové konanie pre žiakov 4.ročníka sa uskutoční 3.mája 2016 o 8:00 hod.

  Výberové konanie pre žiakov 5.ročníka sa uskutoční 12.mája 2016 o 8:00 hod. v školskej jedálni.

 • Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru od 1. 9. 2016 učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou hudobná výchova a telesná a športová výchova a učiteľa pre primárne vzdelávanie na zastupovanie počas materskej dovolenky. Bližšie info.

 • 28.apríl 2016 sa v Trenčianskom kraji niesol v znamení krásy slova a myšlienky. V Bzinciach pod Javorinou sa zišli okresní víťazi v prednese poézie a prózy. Bolo ich vyše 60. O to viac si ceníme úspech našich recitátoriek v III. kategórii, ktoré reprezentovali okres Nové Mesto nad Váhom. A veľmi úspešne!

 • Od 27.4. máme v našej 1.A. húseničky motýľa Báboočky bodliakovej.

  Staráme sa o ich konzistentnú teplotu,aby sme mohli sledovať ich ďaľší vývoj. Máme radosť,že môžeme sledovať vývoj motýľa naživo a že urobíme i dobrý skutok pre prírodu, pretože motýľov i včeličiek je čím ďalej, tým menej.

   Privítali sme v triede i našich starších spolužiakov, ktorí boli z nášho projektu očarení.

 • 27. 4. 2016

  co_vies_o_hviezdach.pdf

  Do galérie Čo vieš o hviezdach boli pridané fotografie.

 • 21. 4. 2016

  Do galérie Deň pre svoje mesto boli pridané fotografie.

 • 20.4. bol v 1.A Deň zdravej stravy. Ďakujeme rodičom za pomoc pri organizácii a p. Švehlovi za šťavu pre celú triedu.

  Do galérie Deň zdravej stravy. boli pridané fotografie.

 • Súťažná relácia DAJ SI ČAS, v ktorej naši žiaci vyhrali, bude odvysielaná v sobotu 23. 4. 2016 (doobeda) na RTVS.

 • 5.apríla sa na našej škole konalo okresné kolo matematickej olympiády žiakov 6.- 8.ročníka.

  Úspešní riešitelia v jednotlivých kategóriách:

  7.roč.: Oliver Dudák - 1.miesto, David Lukáč - 4.miesto a Matej Raab - 6.miesto,

 • Dňa 22. 3. 2016 sa konalo OK Rétorická Lubina. Našu školu úspešne reprezentovala Janka Pluhárová z 5.A, ktorá získala pekné 3.miesto. Blahoželáme!