Základná škola, Tematínska ulica 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Navigácia

Štvrtok 7. 5. 2015
Počet návštev: 1340376

Vitajte na stránkach našej školy!

Novinky

 • Plavecká štafeta

 • Vybíjaná - dievčatá

 • Včela v prírode

  Už tradične sa naši žiaci každý rok zapájajú do literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže Včela v prírode. Aj v tomto roku sme boli úspešní v OK. Odborná porota vyhodnotila práce našich žiakov nasledovne:

  1. miesto v literárnej časti súťaže získali Lívia Košťálová / 5.B/, Alexandra Valová /5.B/ a Jakub Švacho /5.A/, 3. miesto získal Marek Košťál /5.A/.

 • OK súťaže Rétorická Lubina

  Dňa 1. apríla 2015 sme sa zúčastnili OK súťaže Rétorická Lubina. V nej si žiaci merajú sily a schopnosti v rétorike - schopnosti kultúrne a kultivovane sa vyjadrovať. Paulínka Veselá zo 6.B triedy dokázala, že je výborná nielen v matematike, ale aj v jazyku. Obhájila krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • 16. 4. 2015

  Do galérie Deň pre svoje mesto boli pridané fotografie.

 • Matematická olympiáda - obvodné kolo

  Dňa 8.4.2015 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo Matematickej olympiády pre kategórie Z6, 7a 8Zo žiakov 6.ročníka bolo úspešných až 6 žiakov: Pilátová Kristína - 1.miestoMatej Raab, Oliver Dudák a Adela Zemková - 2.miestoPaulína Veselá - 8.miesto a Timea Turánková - 9.miesto. V 7.ročníku bol úspešný Martin Slovák - 1.miesto.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V mesiacoch január a február  2015 sa uskutočnilo okresné a krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde našu školu reprezentoval žiak 7.C, Samuel Panák. Úspešne sa prebojoval do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 1.apríla 2015 v Bratislave. Z Bratislavy si odniesol krásne 8.miesto.

  Gratulujeme!