Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Email školy: zstematinska@mail.icss.sk
Telefón: 032/7406513 - sekretariát
032/7406516 - školská jedáleň
(vydávanie obedov od 11:45 do 13:45)
Adresa školy: Tematínska ulica č 2092,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 31202675
DIČ: 2021363729
Riaditeľ školy: PaedDr. Mgr. Michal Hnát
032/740 65 11
Email: riaditel.hajovky@gmail.com
Zástupkyne riaditeľa školy: Mgr. Katarína Šebeková, zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Daniela Nguyenová, zástupkyňa pre II. stupeň
Tel: 032/740 65 14